About

Born 1989 in Denmark. Based in London, UK. I work within the medias sound, video, text, printmaking, drawing and sculpture.

I am interested in the landscape as a thing. The landscape is a city with houses, industry, streets, doors, windows, and the landscape is nettles, trees, bushes. I investigate the human, that lives in the Anthropocene Age, by looking and re-looking at the objects in its surroundings. I am interested in the Anthropocene as a period where Nature is shaped by Humans, where the rural, the forest, the beaches, the fields are as much interior for the human as the parks, the gardens, the alleys. I am interested in the human-made, and how the human can be understood from this.

/

Født 1989 i Danmark. Jeg bor og arbejder i London med medierne lyd, video, tekst, tryk, tegning, og skulptur.

Jeg interesserer mig for landskabet som tingsliggjort. Landskabet er en by med huse, industri, gader, døre, vinduer, og landskabet er brændenælder, træer, buske. Jeg undersøger mennesket, der lever i den antropocæne tidsalder, udfra dens omgivelser. Jeg forstår det antropocæne som en periode, hvor naturen er formet af mennesket, hvor det landlige, skovene, strandende, markerne er ligeså meget interiør for mennesket, som parkerne, haverne, alléerne. Jeg er interesseret i det menneskeskabte, og hvordan mennesket kan forstås ud fra det.

results matching ""

    No results matching ""